CSM RA course (Svenska)

This course is currently conducted only in Swedish so the course information is presented in Swedish.

Upplägg

Kursen genomförs på distans via Microsoft Teams.

Under kurstillfället kommer de teoretiska delarna att varvas med praktiska övningar och diskussioner. Genom övningarna får du som deltagare en möjlighet att omsätta den teoretiska kunskapen i praktik.

I den mån det är möjligt försöker vi att anpassa de praktiska exemplen efter kursens deltagare och bakgrund.

Kursen genomförs på svenska.

För Vem?

CSM-RA skall tillämpas vid varje teknisk, driftsmässig eller organisatorisk ändring på det europeiska järnvägsnätet. Detta innebär att oavsett om du till vardags arbetar hos järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare eller underhållsleverantör så är det troligt att du, eller din verksamhet, på ett eller annat sätt berörs av CSM-RA.

Den här kursen riktar sig till dig som vill etablera en djupare förståelse för hur förordningen kan och ska tillämpas i just din verksamhet.

Målet med kursen

Målsättningen med kursen är att ge dig som deltagare en ökad en förståelse för förordningens olika delar, innehåll och dess tillämpningsområden. Genom utbildningens olika moment ges du en grundläggande förståelse för den riskhanteringsprocess som förordningen föreskriver.

Utbildningen ger dig färdigheter i hur du exempelvis:

  • Genomför väsentlighetsbedömning
  • Upprättar en systemdefinition
  • Tillämpar förordningen för att kontrollera och hantera risker
  • Involverar ett oberoende bedömningsorgan (AsBo)

Kursmaterial och intyg

Vid kursens slut erhåller du som deltagare ett digitalt intyg som bekräftelse på de kunskaper du erhållit. Kursintyg ges under förutsättning att du varit närvarande under hela kursen.

Vysus Group skickar efter genomförd utbildning ut digitalt kursmaterialet till alla deltagare (ingår i kursavgiften).

Datum och tid

TBD.

Anmäl dig för mer information

Anmäl dig för att få information om när kursen kommer att hållas 2022.

Håll dig uppdaterad

Related News


LANXESS awards Vysus Group framework agreement to support its global maintenance programme

29.03.2021


icon-chevron-lefticon-chevron-righticon-chevron-upicon-close-circleicon-closeicon-facebookicon-globeicon-insightsicon-instagramicon-linkedinicon-logo-largeicon-logo-originalicon-logo-sgc-largeicon-menuicon-newsicon-searchicon-sectorsicon-servicesicon-statsicon-studyicon-twittericon-webinaricon-youtubeicon-newsicon-searchicon-sectorsicon-servicesicon-statsicon-studyicon-twittericon-webinaricon-youtubevysus-leaf-optim